Wakacje w obiektywie

wtorek, 25 września 2018
Iwona Fret

Nauczyciele bibliotekarze Iwona Fret i Halina Zawiślak zapraszają wszystkich fotografujących do udziału w konkursie „Wakacje w obiektywie”.

Celem konkursu jest rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

 

Regulamin konkursu

 

Cele konkursu
 1. Rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

 2. Rozwianie wrażliwości estetycznej

 3. Rozwijanie kreatywności  i twórczej wyobraźni uczestników.

Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie:
 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie.

 2. Tematem prac mogą być zarówno krajobrazy, zabytki, i urokliwe miejsca z wakacji. Fotografie wykonane podczas tegorocznego lata.

 3. Konkurs trwać będzie od 25.09.2018 r. do 12.10.2018 r.

 4. Każda osoba biorąca udział w konkursie może dostarczyć max 3 zdjęcia.

 5. Każde ze zdjęć musi spełniać następujące warunki techniczne:

  1. rozmiar zdjęcia min. 2560 x 1920 pixeli

  2. format pliku: JPG

  3. zdjęcia poziome.

 6. Pracę konkursową należy przynieść do Szkolnego Centrum Informacji do dnia 12.10.2018 r.

 7. Zgłoszone do konkursu fotografie należy opisać: miejsce przedstawione na zdjęciu, imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa do której uczęszcza.

 8. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w dniu 15.10.2018 r.

 9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 16.10.2018 r. na stronie internetowej szkoły.

 10. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

 11. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

 

Więcej informacji udzielają Iwona Fret, Halina Zawiślak. Serdecznie zapraszamy!

 

Foto: www.gimnazjum-lingwista.eu