Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

piątek, 1 marca 2019
Halina Zawiślak

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych .To święto państwowe ustanowione 3 lutego 2011 roku i poświęcone pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Żołnierze  Wyklęci,  zwani  także  Żołnierzami  Niezłomnymi,  stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR. Toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR, oddziałami NKWD  i  oraz zależnymi od nich  służbami bezpieczeństwa w Polsce: Milicją  Obywatelską, Urzędem  Bezpieczeństwa Publicznego i Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Byli  wśród  nich  żołnierze  byłej  Armii  Krajowej,  Narodowych  Sił Zbrojnych, organizacji „Niepodległość”, „Wolność i Niezawisłość” i wielu innych. Ocenia  się,  że  ponad  20  tyś żołnierzy podziemia zginęło  w  walkach,  zostało  zamordowanych skrytobójczo lub w więzieniach NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa. Na przełomie lat czterdziestych i piędziesiątych w więzieniach i obozach pracy znajdowało się ponad 250 tysięcy osób.

Ostatni żołnierz niepodległościowego podziemia Józef Franczak zginą w obławie na lubelszczyźnie 18 lat po wojnie, 21 października 1963 roku. Do najbardziej znanych należeli : Zygmunt  Szendzielarz–„Łupaszka”, Józef Kuraś–„Ogień”, Hieronim  Dekutowski–„Zapora”, Henryk  Flame–„Bartek”, Danuta  Siedzikówna–„Inka”, rotmistrz Witold Pilecki.

Dla miłośników historii  chcących poznać losy „Żołnierzy Wyklętych” biblioteka szkolna oferuje ciekawe numery Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej poruszające te kwestie , audiobook pt. ”Szukając Inki” poświęcony życiu i śmierci Danki Sedzikówny sanitariuszki, która potrafiła się zachować jak trzeba oraz filmy Żołnierze Wyklęci, Losy niepokornych, Proces szesnastu, czy Jedna chwila.

Poznajmy karty historii, które posłużą nam rozszerzeniu świadomości historycznej, bez której Rzeczpospolita nie będzie krajem, o jakim marzyli nasi wyklęci bohaterowie.