Konkurs „Życie bez dopalaczy”

czwartek, 4 października 2018
Halina Zawiślak

Aby zmniejszyć te smutne statystyki, uruchomiono wiele działań w ramach kampanii „Dopalacze kradną życie”. Promując ideę tej akcji, ogłaszamy Konkurs „Życie bez dopalaczy”

Dopalacze pojawiły się w Polsce kilka lat temu. Dopalacze to nic innego jak nowe narkotyki, których użycie stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. W Polsce i innych krajach UE dramatycznie wzrosła liczba zatruć i zgonów związanych z ich używaniem.

 

Regulamin konkursu

 

Cele konkursu
 1. zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości i wysokiej toksyczności dopalaczy

 2. poszerzenie świadomości zagrożeń płynących z użycia nowych narkotyków

 3. profilaktyka uzależnień.

 4. promocja zdrowego i wolnego od dopalaczy stylu życia

 5. kształtowanie postaw asertywnych wobec wpływu grupy rówieśniczej na młodych ludzi

 6. wspieranie rodziców w realizacji kierunków oświatowych państwa w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Uczestnicy konkursu

Wszyscy uczniowie naszej szkoły. Uczeń może być autorem kilku prac w różnych formach.

Prace konkursowe można przedstawić w następujących formach do wyboru:
 1. wykonanie pracy plastycznej, np. plakatu, rysunku, komiksu w formacie A-3 lub A-2 techniką dowolną

 2. wykonanie autorskiego, krótkiego filmu (ok. 5 min )o szkodliwości dopalaczy , na nośnikach DVD lub pendrive

 3. dowolna praca pisemna, np. opowiadanie, wspomnienia, esej, wiersz, wywiad, itp. na temat :”Moje refleksje dotyczące skutków zażywania środków psychoaktywnych”.

Uczniowie przygotowujący film mają możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy i konsultacji z doświadczonym realizatorem telewizyjnym , szczegóły u organizatorów konkursu.

Termin i miejsce składania prac:
 1. Prace należy dostarczyć w terminie do dnia 30.11.2018 r. do Biblioteki Szkolnej

Rozstrzygnięcie konkursu:
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 05.12.2018 r.

Kryteria oceny:
 1. zgodność merytoryczna z tematyką konkursu, (prace konkursowe powinny kłaść nacisk na niebezpieczeństwa związane z zażywaniem środków psychoaktywnych i prezentować przykłady zdrowego stylu życia.)

 2. pomysłowość i oryginalność pracy

 3. technika i estetyka wykonania.

Nagrody:
 1. wyemitowanie nagrodzonego filmu w Telewizji Kablowej Koło oraz wywiad z autorem pracy konkursowej

 2. publikacja nagrodzonych prac na stronie www szkoły oraz emiterze szkolnym

 3. pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.

Organizatorzy: Dorota Drzewiecka, Halina Zawiślak.

Foto: https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/13568,Dopalacze-kradna-zycie-mapa-inicjatyw.html