Konkurs „Szkoła wolna od używek”

czwartek, 7 marca 2019
Halina Zawiślak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole zaprasza do udziału w konkursie, „Szkoła wolna od używek”, którego organizatorem jest Główny Inspektorat Sanitarny. Konkurs skierowany jest dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

Celem projektu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży ponadgimnazjalnej.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Prace konkursowe wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesłać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole, ul. Toruńska 72, w terminie do 16 kwietnia 2019r.

Prace konkursowe będą oceniane na poziomie: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole powołuje jury na poziomie powiatowym, które wyłoni 1 najlepszą pracę konkursową, a następnie zostanie ona przesyła na etap wojewódzki.

Prezentacja prac konkursowych laureatów etapu ogólnopolskiego, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału Konkursu w dniu 14 czerwca 2019r. w Warszawie.

Regulamin oraz niezbędne dokumenty takie jak:

  • Regulamin Konkursu
  • Deklaracja uczestnictwa szkoły
  • Formularz zgłoszeniowy szkoły
  • Zgoda na wykorzystanie wizerunku (osoba pełnoletnia)
  • Zgoda na udział w Konkursie i wykorzystanie wizerunku (osoba niepełnoletnia)

znajdują się na stronach internetowych www.szkolawolnaoduzywek.pl , www.psse-kolo.pl Przy udzielaniu szczegółowych informacji pomocą służy w bibliotece szkolnej H. Zawiślak.