Jesienny portret z książką w tle - konkurs fotograficzny

czwartek, 7 października 2021
Halina Zawiślak

Drodzy uczniowie jesienią też można spędzić kreatywnie czas. Biblioteka Szkolna zaprasza Was do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Jesienny portret z książką w tle”.   

 

 Regulamin konkursu:

Cele:

 • Zaakcentowanie obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
 • Promocja czytelnictwa i sztuki fotograficznej jako kreatywnych form spędzania czasu wolnego.
 • Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i wrażliwości artystycznej.
 • Kształtowanie umiejętności korzystania z technologii cyfrowych.

Uczestnicy:

 • Wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Zasady konkursu:

 • Za realizację tematu konkursu uznajemy wykonanie portretu (twarz lub cała postać) osoby lub grupy osób z książką w jesiennej scenerii, np. w parku, w lesie itp.
 • Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie fotografie.
 • Fotografie na płytce lub pendrive należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 29 października br.
 • Do zdjęcia należy dołączyć informację zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora zdjęcia, klasę.
 • Czas trwania konkursu: od 11 do 29 października 2021r.

Przystępując do konkursu uczestnik zapewnia, że:

 • Jest autorem zgłoszonej pracy konkursowej i nie kopiuje fotografii innych autorów.
 • Posiada zgodę osoby (osób), której wizerunek utrwalono na zdjęciu, na upublicznienie dla celów promocyjnych oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.

• Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły.

• Autorzy najciekawszych zdjęć otrzymają nagrody.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.


Foto: https://www.green-design-blog.com.pl/6-pomyslow-na-jesienne-sesje-zdjeciowe/