Spotkanie wigilijne 2018

piątek, 21 grudnia 2018
Marcin Szczap

Poczucie wspólnoty i radość ze zbliżającego się cudu narodzin Bożej Dzieciny zgromadziła w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Technicznych nauczycieli oraz pracowników obsługi szkolnej.

 

Oficjalnego rozpoczęcia spotkania wigilijnego, dokonał Pan Dyrektor Jarosław Wasilewski składając świąteczne życzenia nauczycielom oraz pracownikom Zespołu Szkół Technicznych. Życzenia złożyli również wicedyrektorzy: Pani Katarzyna Poronin i Pan Paweł Rutkowski. 

Uroczystość wigilijną uświetnił szkolny zespół muzyczny, któremu przewodniczył Michał Czajkowski - uczeń klasy IV technikum informatycznego. Zespół muzyczny nadał uroczysty charakter spotkaniu wykonując tradycyjne polskie kolędy. 

Wicedyrektor – Pan Paweł Rutkowski odczytał fragment Ewangelii wg św. Łukasza o narodzeniu Jezusa, po czym nastąpiło wspólne odśpiewanie kolędy oraz łamanie się opłatkiem i indywidualne życzenia. Przy wspólnym tradycyjnym stole wigilijnym w otoczeniu pięknej dekoracji, przygotowanej przez uczniów pod nadzorem Pań: Katarzyny Rogowskiej, Małgorzaty Mysińskiej, Ilony Baumgart, Agnieszki Tomczyk i Elżbiety Bagińskiej, kosztowaliśmy tradycyjnych potraw wigilijnych.

Radość, która odzwierciedlała się na twarzach uczestników oraz długie rozmowy towarzyskie są dowodem na to, że tworzymy zwartą, rodzinną społeczność w naszym szkolnym środowisku pracy.