Ukończony remont

czwartek, 12 kwietnia 2018
Paweł Rutkowski

Niedawno ukończono prace remontowe w Warsztatach Szkolnych w związku z realizacją projektu unijnego: "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego".

 

Jest to część inwestycji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kole. Dalsze prace remontowe będą trwały. Pomieszczania wyglądają bardzo okazale. Teraz czas na ich wyposażenie. Trwają przetargi na zakup sprzętu i wyposażenia. Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia (do końca 2018 roku), będą to bardzo nowoczesne pracownie. Zapraszamy młodzież do podjęcia nauki w naszej szkole.