Uczcili pamięć pomordowanych

poniedziałek, 17 września 2018
Małgorzata Mysińska

5 września 2018 roku przedstawiciele społeczności ZST wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystości zorganizowanej w lesie rzuchowskim, na ternie byłego niemieckiego obozu zagłady ku czci pomordowanych tutaj ofiar hitlerowskich zbrodni

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył jego ekscelencja Wiesław Alojzy Mering . Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. dr Marek Raszewski, proboszcz parafii Chrystusa Króla we Włocławku. Odczytano również list od rodziny Podchlebników z Izraela, potomków Michała Podchlebnika, jednego z ocalonych z Kulmhof. Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przy ścianie pamięci znajdującej się w IV kwaterze, miejscu największych mogił.

W pierwszym na okupowanych ziemiach polskich niemieckim obozie zagłady Kulmhof zamordowano około 200 tysięcy Żydów, 4300 Romów i Sinti, dzieci czeskie z Lidic i Ležàków, nieokreśloną liczbę Polaków, w tym dzieci z Zamojszczyzny, duchownych, pensjonariuszy domów opieki z Włocławka.

W upamiętnieniu wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich , lokalnych władz samorządowych, przedstawiciela Prezydent Miasta Łodzi, reprezentanci ambasad Republiki Czech i Republiki Austrii, członkowie Gmin Wyznaniowych Żydowskich z Łodzi, Poznania i Warszawy, instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, organizacji kombatanckich, uczniowie i nauczyciele ze szkół różnego stopnia kształcenia, członkowie rodziny Stanisława Kaszyńskiego, a także mieszkańcy Chełmna. Naszą szkołę reprezentowali kadeci trzeciego rocznika wraz z dyrektorem Pawłem Rutkowskim, kierownikiem Janem Janickim oraz nauczycielami: Małgorzatą Mysińską i Mariuszem Kaszyńskim.