"Szkoła z życiem", "Pedagog z życiem”

wtorek, 27 listopada 2018
Dorota Kołodziejska

Zespół Szkół Technicznych w Kole uzyskał tytuł Szkoły z Życiem, a Dorota Kołodziejska, Pedagoga z Życiem za zorganizowanie wyjątkowej akcji informacyjno-edukacyjnej #KOMÓRKOMANIA połączonej z rejestracją potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.

  

Organizując akcję #KOMÓRKOMANIA szkoła miała przede wszystkim realny wpływ na poprawę sytuacji Pacjentów zmagających się z nowotworami krwi na całym świecie.

Akcja została zorganizowana  dzięki ogromnemu zaangażowaniu  Doroty Kołodziejskiej, Małgorzaty Gralak i Emili Lewickiej.  Nauczycielki przeprowadziły lekcje otwarte dla całej społeczności szkolnej, wykorzystując scenariusze zajęć lekcyjnych, przygotowane przez WCIES – Instytucję Edukacyjną m. st. Warszawy. Natomiast wolontariuszki: Karolina Olczyk, Paulina Rogacka, Monika Nadolska, Wiktoria Tęgos, Klaudia  Jankowska oraz Weronika Czupryńska przeprowadziły kampanię promocyjną na terenie szkoły.

Finałem wspólnych działań była rejestracja potencjalnych Dawców szpiku kostnego i komórek macierzystych.