Konkurs Polskie Pieśni i Piosenki Patriotyczne

wtorek, 9 października 2018
Małgorzata Mysińska, Dorota Drzewiecka

W tym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę. To czas niezwykły, wspominamy bohaterów, którzy dla naszej wolności oddali życie.

Swoją radość z odzyskanej wolności wyrażamy również poprzez śpiew, to pieśni patriotyczne 100 lat temu podtrzymywały nadzieję, dodawały odwagi do walki za Naszą Niepodległość. Polskie pieśni patriotyczne to także fascynująca lekcja historii opowiedziana słowami i wyrażona muzyką, to opowieści o losach bohaterów, często bardzo młodych ludzi, którym nie było dane nacieszyć się wolnością .

Zapraszam wszystkich uczniów do udziału w tym wyjątkowym konkursie , który daje możliwość wyrażenia postaw patriotycznych i jednocześnie jest okazją do rozwijania artystycznych pasji. W konkursie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne . Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą na karcie zgłoszenia do dnia 26.10.2018r.(piątek). Karta zgłoszenia do pobrania u organizatorów Małgorzaty Mysińskiej i Doroty Drzewieckiej - pedagoga szkolnego.  Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody w różnych formach oraz udział w koncercie pieśni patriotycznych organizowanym w ZST w dniu 20 listopada 2018 r. Więcej informacji u organizatorów oraz w regulaminie konkursu.

 

 


1. CELE KONKURSU:

- zainteresowanie historią Polski
- rozwój i umacnianie postaw patriotycznych wśród młodzieży
- uczestnictwo w kulturze, rozwijanie talentów młodych ludzi mieszkających z dala od centrów kultury,
- rozwój osobisty, kreatywność, autoprezentacja uczniów
- współpraca z organizacjami pozarządowych i placówkami kulturalnymi w regionie
- promocja szkoły jako ośrodka animacji kulturalnej
 

Regulamin

I.W konkursie mogą brać udział :

- Soliści
- Zespoły wokalne i wokalno instrumentalne

II. Każdy wykonawca lub zespół przygotowuje
dwa utwory

- jedną polską pieśń patriotyczną z dowolnego okresu
oraz
- jedną polską piosenkę współczesną,
która w swojej treści nawiązuje do współczesnego pojmowania patriotyzmu.

Prezentacje wokalne mogą być wykonywane a capella, z akompaniamentem instrumentów muzycznych lub
podkładem dźwiękowym.
Niedopuszczalne są podkłady z nagranym śpiewem.

III.Kryteria oceny uczestników konkursu :

- Dobór repertuaru i zgodność z tematyką konkursu
- Muzykalność i warunki głosowe wykonawców
- Dostosowanie utworów do możliwości wokalnych wykonawców wg parametrów : rozpiętość i usytuowanie melodii w skali oraz struktura rytmiczna i interwałowa piosenki
- Interpretacja utworów i estetyka wykonania ( w szczególności precyzja intonacji i poprawna artykulacja tekstu),
- Ogólny wyraz artystyczny (muzykalność, poczucie rytmu, dykcja, emisja i naturalność wykonania),

IV. Harmonogram

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą
na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik do regulaminu
do dnia 26.10.2018r.(piątek).
Karta zgłoszenia do pobrania u organizatorów
Małgorzaty Mysińskiej i pedagoga szkolnego Doroty Drzewieckiej

Konkurs pieśni i piosenek patriotycznych odbędzie się w pierwszych dniach listopada 2018 r w Zespole Szkół Technicznych w Kole .
Termin, szczegółowy harmonogram i kolejność prezentacji konkursowych dostępna będzie na stronie www szkoły po zakończeniu zapisów uczestników.

V. Przegląd ma charakter konkursowy .
Prezentacje konkursowe będzie oceniać jury w skład którego w chodzą nauczyciele ZST, nauczyciele muzyki pracujący w innych szkołach oraz animatorzy ruchu artystycznego w naszym regionie .
Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
Udział w konkursie jest dobrowolny i wiąże się z akceptacją niniejszego
regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
dla celów niniejszego konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.,poz.1182)

 

Organizator zastrzega sobie prawo do:
nieodpłatnego utrwalenia i publikacji wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych szkoły (strona internetowa , portale społecznościowe, publikacje tematyczne itp.)
zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 roku z późn. zm.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania oraz wykorzystywania prezentacji poszczególnych uczestników Konkursu bez wypłacania honorariów.

VI. Nagrody.

Za udział w konkursie dla wszystkich uczestników przewidziane są pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody w następujących formach:
- bezpłatny udział w zajęciach wokalnych pod kierunkiem profesjonalnego dyrygenta , instruktora
- udział laureatów w Wielkim Koncercie Pieśni Patriotycznych organizowanym w ZST z okazji 100- lecia Odzyskania Niepodległości
- wywiad z laureatami i prezentacja nagrań w TV Kablowej Koło
oraz na www i fc szkoły (dla chętnych)


organizatorzy:

Małgorzata Mysińska , Dorota Drzewiecka- pedagog szkolny