Kolejne staże zakończone

piątek, 14 września 2018
Paweł Rutkowski

W okresie wakacyjnym uczniowie klas Technikum Informatycznego, Ochrony Środowiska oraz Samochodowego odbywali staże w różnych zakładach pracy na terenie powiatu kolskiego.

Młodzież podczas nich nabyła nowe wiadomości i umiejętności. Poznała również organizację i charakter pracy w różnych zakładach.

Uczniowie odbywający staż, jak i pracodawcy byli bardzo zadowoleni z takiej formy spędzania przez młodzież wolnego czasu. Teraz oczekują na wynagrodzenie.

Taka forma nabywania umiejętności możliwa jest dzięki realizacji projektu unijnego: „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”.

W przyszłym roku tj 2019 akcja staży wakacyjnych będzie powtarzana. Warunkiem zakwalifikowania się do programu jest wysoka frekwencja oraz wysoka średnia ocen z przedmiotów zawodowych. Zapraszamy.