Fizyka i chemia w obiektywie

piątek, 5 kwietnia 2019
Aleksandra Gradomska, Katarzyna Derlińska

Świat fizyki i chemii jest barwny, o czym mogli przekonać się uczniowie,którzy wzięli udział w konkursie "Fizyka i chemia w obiektywie".


Konkurs został zrealizowany w lutym-marcu, a udział w nim wzięły klasy: IIILOa, ITIb, ITOŚ.

Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań naukami przyrodniczymi poprzez dostrzeganie piękna zjawisk fizycznych i procesów chemicznych w otaczającym nas świecie oraz doskonalenie umiejętności wykonywania doświadczeń.

Uczniowie zaprezentowali zdjęcia wraz z opisem z samodzielnie przeprowadzonych eksperymentów lub zaobserwowanych zjawisk występujących wokół nas.

Wszyscy uczniowie zostali docenieni otrzymując ocenę z fizyki lub chemii za przygotowaną pracę.

Gratulujemy uczestnikom i zachęcamy wszystkich uczniów do obserwowania zjawisk w otaczającym nas świecie.

Foto: Uczestnicy konkursu.