Europejski Konkurs Statystyczny

wtorek, 9 października 2018
Marcin Żyliński

Zapraszamy do udziału w Europejskim Konkursie Statystycznym, który organizowany jest po raz drugi przez Eurostat, Główny Urząd Statystyczny i urzędy statystyczne z europejskich krajów.

Cześć pierwsza odbywa się w języku polskim i składa się z dwóch etapów: Część Krajowa będzie polegała na wypełnieniu testu on-line oraz analizie zbioru danych, Część Europejska będzie polegała na przygotowaniu filmu. Konkurs kierowany jest do zespołów w dwóch kategoriach wiekowych: 14-16 lat (uczniowie klas VII- VIII szkoły podstawowej i III klasa gimnazjum), 16-19 lat (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych). Każdy zespół powinien składać się z 1-3 uczniów z jednej szkoły oraz nauczyciela – opiekuna zespołu, który ma za zadanie nadzorować pracę. Na zwycięskie zespoły czekają atrakcyjne nagrody! Serdecznie zapraszamy do udziału!

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.eks.stat.gov.pl