Etap szkolny XXXIV olimpiady wiedzy ekologicznej

środa, 20 lutego 2019
Ewa Rus

10 stycznia 2019 roku odbył się ETAP SZKOLNY XXXIV OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ.

W tegorocznej edycji wzięło 28 uczniów  z  klas Technikum Ochrony Środowiska.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej jest najpopularniejszą olimpiadą w Polsce zarejestrowaną w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów.

Tematyka Olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza geografii, chemii, fizyki. Na każdym etapie eliminacji od uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie. Szczególny nacisk kładziony jest na wiedzę z następujących dziedzin:

  • ekologia klasyczna,
  • woda i ich ochrona,
  • gleba i ich ochrona,
  • gospodarka rolna i leśna,
  • żywność i zdrowie,
  • ochrona przyrody,
  • powietrze i jego ochrona,
  • gospodarka odpadami,
  • hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi,
  • aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie IV i III klasy TOŚ, jednak nie uzyskali liczby punktów umożliwiających zakwalifikowanie się do etapu regionalnego olimpiady. Zachęcamy do dalszego pogłębiania wiedzy ekologicznej i startujemy w następnej edycji.