Projekt unijny

"Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" to projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich, do którego przystąpił Zespół Szkół Technicznych w Kole. W lutym 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana umowa między starostami powiatów tureckiego i kolskiego związana z realizacją projektu.

Projekt rusza w tym roku i ma na celu wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt bazy dydaktycznej szkół. W naszym powiecie to Zespół Szkół Technicznych, a koszt dofinansowania to około 3,5 miliona złotych. Szkoła na przestrzeni 3 lat zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy – pracownie informatyczne, zostaną wyposażone pracownie obróbki skrawaniem, pracownie dla techników i mechaników pojazdów samochodowych (budowy i naprawy samochodów, diagnostyczna, elektrotechniki, konstrukcji maszyn), pracownie sprzedawców oraz pracownie chemiczne.

Oprócz dodatkowego wyposażenia będą przeprowadzone kursy i szkolenia dla uczniów w zawodach: operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych, przygotowujące ich do lepszego zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Dodatkowo w okresie wakacyjnym 2017 roku przewidziane są miesięczne płatne staże dla 33 uczniów Technikum naszej szkoły w różnych zakładach pracy na terenie powiatu kolskiego.

Serdecznie zapraszamy chętnych do podjęcia nauki w Zespole Szkół Technicznych, gdyż niebawem będzie to bardzo nowoczesna szkoła, przygotowująca do pracy na najwyższym poziomie.